Jak zagłosować?

Aby oddać głos nasz projekt elektronicznie, trzeba na stronie z formularzem głosowania wybrać projekt nr 17 wśród dużych projektów regionalnych. Pozostałe głosy można oddać na dowolne inne projekty. Zachęcamy do wybrania projektu nr 451 Wrocławska Arena Sportu — strefa A.

Później wystarczy wpisać swoje dane i potwierdzić oddanie głosu SMS-em. Na całą operację wystarczą 3 minuty 🙂

Zasady ogólne

  • Głosowanie możliwe będzie w drugiej połowie września. Głos można oddać elektronicznie lub na kartach do głosowania, w godzinach pracy czterech Centrów Obsługi Mieszkańca i dziewięciu filii Biblioteki Miejskiej. 
    UWAGA: głosować mogą już 16-latkowie.
    Nie trzeba być osobą zameldowaną we Wrocławiu: przy potwierdzaniu głosu wystarczy podać wrocławski kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania.
  • Głosować można jednorazowo, na maksymalnie 4 projekty: 2 rejonowe (jeden mały do 250 tys. zł i jeden duży do 750 tys. zł  — nasz ma numer 17) oraz 2 ogólnomiejskie (popieramy projekt 451). Głosując na projekty rejonowe, głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów, przy czym nie ma znaczenia, w jakim rejonie mieszkamy.
  • Każdy głos oddany elektronicznie będzie trzeba potwierdzić hasłem SMS-owym.
  • Karty do głosowania są dostępne w 13 punktach miasta (przy urnach) lub na stronie WBO.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach WBO.